Sea Tel ST24 er markedets ledende 60cm TVRO antenne. Stabilisert i 3 akser, automatisk polaritets justering, ingen behov for gyro tilkobling. Systemer på lager hos Pyxisat

Meny